15/30 Research

Research


Tulevaisuuden koti -työpaja avaa asumisen tulevaisuuden

Tiesitkö? Yli 70 % kokee, että asuinalueen viihtyvyyden saavat aikaan ennen kaikkea sen asukkaat. Asumisen palvelutarpeita kartoitettaessa vahvimpana yksittäisenä toiveena nousi esiin palveleva talonmies, ja peräti 60 % kerrostaloasukkaista ilmaisi tämän toiveekseen.

Nyt voit tilata inspiroivan ”Tulevaisuuden koti” -työpajan sekä tutkimukseen ja asiantuntijahaastatteluihin perustuvan kirjan itsellesi ja työkavereillesi.

Tuomme esiin tulevaisuuden kotiin ja asumiseen liittyviä näkökulmia. Millä perusteilla uusi koti valitaan? Millaista senioriasumisen pitäisi olla, entä miten se poikkeaa esim. nuorisoasumisesta? Mitä ajatuksia asuntojen hybridimallit, ekokodit, asiakaskeskeiset suunnitteluprosessit tai yhteisöllisyys herättävät? Mihin suuntaan isännöintipalveluiden toivotaan kehittyvän?

Seuraamme jatkuvasti kuluttajatrendejä ja signaaleja maailmalta. Tutkimuksessa hyödynsimme kvalitatiivisia menetelmiä kuten ryhmäkeskusteluita ja etnografiaa. Laadullisesta tutkimusvaiheesta nousseita hypoteeseja testasimme ja mittasimme kvantitatiivisella tutkimuksella (n=1008). Lisäksi syvennyimme teemoihin haastattelemalla asiantuntijoita.

Nyt voit hankkia työpajan (sis. 3 tunnin räätälöity työpaja, oman alan tulevaisuudensignaalit ja 10 kirjaa) hintaan 3 900 € + alv. Tarjous on voimassa juhannukseen 2014. Lisätiedot: heini.karppinen (at) 1530.fi

asuminen