15/30 Research

Research


TrendIT: Suomalaiset työntekijät hallitsevat ajankäyttönsä ja viestintätottumuksensa

Torstaina 15.5.2014 julkaistusta laajasta TrendIT-tutkimushankkeesta käy ilmi muun muassa se, että kaikenikäiset suomalaiset haluaisivat oppia ohjelmoimaan,  sähköpostitulvaan hukkuminen on myytti ja suuri osa suomalaisista työyhteisöistä ei ole varautunut tulevaisuuteen.

Laajan kumppaniverkoston toteuttama TrendIT-tutkimushanke pureutui suomalaiseen työhön, informaatioteknologiaan ja niiden tulevaisuuteen. Tutkimuksen aiheita olivat muun muassa suomalaisyritysten teknologiakunto, teknologiaan liitetyt tunteet ja teknologiatrendit. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi tutkimustoimisto 15/30 Research Oy. Tutkimustulokset perustuvat suomalaisilla työpaikoilla toteutettuun etnografiseen tutkimukseen sekä suomalaisia työyhteisöjä edustavaan kvantitatiiviseen tutkimukseen (n=1.000, lisätiedot tiedotteen lopussa).

Suomalaiset haluaisivat oppia ohjelmoimaan

Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kiinnostuneita teknologiasta, ja pitävät itseään näppärinä teknologian käyttäjinä. Kysyttäessä avoimella kysymyksellä sitä, minkä teknologiaan liittyvän taidon tutkittavat haluaisivat oppia, suurimman suosion kerää ohjelmointiin liittyvät taidot. Ohjelmointia haluavat oppia niin nuoret kuin iäkkäämmätkin suomalaiset. Muita usein toivottuja taitoja ovat toimisto-ohjelmien, kuvankäsittelyohjelmien ja mobiililaitteiden käyttötaidot sekä sosiaalisen median käyttö.

Sähköpostitulvaan hukkuminen on myytti

Usein esitetty väittämä siitä, että ihmiset hukkuvat työssään sähköpostiin, ei pidä väestötasolla paikkaansa. Suomalaiset työntekijät hallitsevat ajankäyttönsä ja viestintätottumuksensa hyvin. Vastaajista 73 % kertoo pystyvänsä keskittymään työhönsä. 72 % kokee hallitsevansa oman aikataulunsa. Tutkittavat löytävät kuitenkin parannettavaa työpaikkojen kommunikaatiokäytännöissä. 42 % kokee valtaosan sähköpostista olevan turhaa viestintää. 39 % kertoo työn katkeavan liian usein erilaisiin häiriötekijöihin.

”Tutkimuksessa nousi kiinnostavasti esille yritysten erilaiset viestintäkulttuurit. Eräs haastateltu kertoi, että sähköposti on hyvä tapa näytellä aktiivisuutta. Yt-neuvottelujen aikaan sähköpostin määrä räjähti. Yleisesti arvioin, että pahin ruuhkahuippu sähköpostin osalta on ohi”, kertoo tutkija Pauli Komonen 15/30 Researchista.

Teknologia toimii suomalaisilla työpaikoilla, mutta työntekijät haluaisivat enemmän vaikutusmahdollisuuksia

Suuri enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että teknologiaan liittyvät asiat ovat kunnossa omalla työpaikalla. Vain 15 % suomalaisista kokee, etteivät saa työpaikoillaan tarvittavaa tukea ongelmien ilmetessä. Enemmistö pitää työpaikkansa tietoturvan tasoa hyvänä.  Tutkitut haluaisivat kuitenkin enemmän vaikutusmahdollisuuksia käyttämiinsä tietoteknologisiin työkaluihin. Vain 30 % tutkituista  kokee, että voi itse vaikuttaa riittävästi siihen, mitä ohjelmistoja ja laitteita käyttää työssään.

Sitoutumista ja sitoutumattomuutta suomalaisissa työyhteisöissä

Enemmistö suomalaisista työntekijöistä (64 %) kokee, että omalla työpaikalla on hyvä meininki. Kuitenkin joka kolmas (33 %) yksityisellä sektorilla työskentelevä harkitsee aktiivisesti työpaikan vaihtoa.

”Vaikka työpaikoilla yleisesti vallitseekin hyvä meininki, silti varsin suuri joukko ihmisiä erityisesti yksityisellä sektorilla etsii aktiivisesti toista työpaikkaa. Alle puolet suomalaisista on sitoutunut työnantajaansa, jos sitoutumiseksi tulkitaan se, että tutkittava selkeästi ilmaisee, ettei harkitse aktiivisesti työpaikan vaihtoa.  Sitoutumattomuutta lisäävät tutkimustulosten mukaan esimerkiksi liian kovat vaatimukset, byrokraattisuus, kokemus organisaation tehottomuudesta ja virheistä rankaiseva organisaatiokulttuuri”, kertoo tutkija ja toimitusjohtaja Markus Keränen 15/30 Researchistä. ”Sitoutumista puolestaan edistävät esimerkiksi selkeät arvot,  hyvä esimies ja asioiden kokeiluun kannustava kulttuuri”.

Useilla suomalaisilla työpaikoilla ei ole varauduttu tulevaisuuteen

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että suomalaiset yritykset ja työntekijät elävät hetkessä. Tietoinen tulevaisuuteen varautuminen on suomalaisilla työpaikoilla melko vähäistä.

”Vain kolmannes suomalaisista työntekijöistä kokee, että omalla työpaikalla on varauduttu tulevaisuuteen. Johtoasemassa olevien osuus oli hieman suurempi. Silti heistäkin vain alle puolet kokee, että tulevaisuuteen on varauduttu. Tämä on huolestuttavaa nopeasti muuttuvassa, epävarmassa maailmassa”, sanoo tutkija ja toimitusjohtaja Markus Keränen 15/30 Researchista.

Tutkimuksen tausta ja  aineisto:

Kvantitatiivinen otos: 1000 henkilöä 18-64-vuotiaita suomalaisia työntekijöitä yksityiseltä, julkiselta ja ns. kolmannelta sektorilta. (Tiedonkeruuaika helmikuu 2014.)
Kvalitatiivinen otos: 8 etnografiaa erilaisissa suomalaisissa organisaatioissa.
Muut aineistot: Tulevaisuus- ja trenditutkimus sekä asiantuntijahaastatteluita.

Hankkeen kumppanit: 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava