15/30 Research

Research


Mitkä viisi trendiä muovaavat 2010-luvun työtä?

1. Työmarkkinoiden eBay-palveluiden nopea kehittyminen: korkeatasoisen tietotyön teettäminen 5-20 kertaa totuttua halvemmalla

Verkkoon on synnytetty eBay’n kaltaisia palveluita, joissa tavaroiden sijasta kaupataan osaamista. Miljoonat tietotyöläiset muusikoista matemaatikoihin tarjoavat osaamistaan kenelle tahansa globaaleilla, läpinäkyvillä ja kitkattomilla markkinoilla. Organisaatio tai jopa työntekijä voi rakentaa tietotyön ammattilaisista koostuvia globaaleja tiimejä oman työnsä tueksi erittäin alhaisin kustannuksin. Suomalaiselle tietotyöläiselle työmarkkinoiden eBay-palvelut edustavat parhaimmillaan oman tehokkuuden moninkertaista lisäämistä ja pahimmillaan murskaavaa kilpailua.

2. Krooninen tyytymättömyys: neljä viidestä työntekijästä vaihtaisi työpaikkaa, jos katsoisi sen mahdolliseksi

Yritysten työntekijöiden keskuudessa vallitsee krooninen tyytymättömyys työnantajiaan kohtaan. The Economist (10.9.2011) kertoo eri tutkimuslähteisiin viitaten, että jopa neljä viidestä suurten yritysten työntekijästä vaihtaisi heti työpaikkaansa, mikäli kokisi sen mahdolliseksi. Noin 50 % työntekijöistä ei koe olevansa sitoutuneita työnantajaansa ja noin viidennes kartoittaa aktiivisesti mahdollisuuksia työpaikan vaihtoon. Tilannetta hankaloittaa sukupolvien yhteentörmäys työelämässä. Useat digitaalisessa maailmassa paljon aikaa viettävät nuoret aikuiset kokevat, että he eivät pääse hyödyntämään täysimääräisesti intoaan, verkostojaan, uusia ideoitaan ja osaamistaan perinteisissä organisaatioissa.

3. Virtuaaliympäristöt

Oppija voi löytää verkosta ilmaiseksi niin Khan Academyn suosittuja peruskursseja kuin Harvardin, Yalen ja MIT:n professoreiden luentosarjoja. Tiedonkulku brändien ja kuluttajien välillä kaksisuuntaistuu. Avoimuus ja demokraattisuus korostuvat myös markkinoilla. Edullinen pilviteknologia ja ”varjo-IT” korvaavat aiempia raskaita IT-infrastruktuureja. Massiivisten datojen haltuunotto ja analytiikka tuovat uusia mahdollisuuksia.

4. Hierarkioista verkostoihin

Epämuodolliset verkostot ja tilapäiset tiimit korvaavat pysyviä rakenteita. Sekä työntekijän että työnantajan osalta muutos edellyttää spontaaniutta ja joustavuutta. Maailmanlaajuiset freelance-työntekijöitä välittävät palvelut toimivat yhä jouhevammin. Crowdsourcing ja crowdfunding mahdollistavat uusia työ- ja rahoitusmalleja. Pienistä startupeista on tullut seksikkäitä myös Suomessa.

5. Kilpailuedun muuttuvat lähteet

Länsimaiden menestys on perustunut pohjimmiltaan rationaalisen, analyyttisen ja matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun kehittymiseen sekä teknologiseen etulöyntiasemaan globaalissa mittakaavassa. Aiemmin niukoista taidoista ja ominaisuuksista on nyt tullut yltäkylläisiä. Uudet kilpailuedun lähteet ja samalla työntekijöiltä vaaditut ominaisuudet löytyvät toisaalta: idearikkaus, luovuus, kriittisyys, visuaalisuuden ymmärrys, konseptointitaidot, sosiaaliset ja emotionaaliset taidot.

15/30 Researchin TrendCamp-tapahtuma luo katsauksen työelämän tulevaisuuteen sekä kiinnostavimpiin koulutuksen ja johtamisen ilmiöihin perjantaina 18.11.2011 Villa Kataya -huvilalla Helsingin Lauttasaaressa.