15/30 Research

Research


Crowdsourcingista vuorovaikutukseen

Crowdsourcing  on ollut yksi viime aikojen suosituimmista puheenaiheista nuorisomarkkinoijien keskuudessa. Crowdsourcingin tavoitteena on löytää uusia ideoita ja toimintamalleja, jotka kumpuavat asiakkailta itseltään. Samalla syvennetään brändisuhdetta osallistamalla asiakkaat yrityksen tuotekehitykseen ja markkinointiin.

Crowdsourcingiin liittyy kuitenkin usein muutamia sudenkuoppia ja haasteita, joita on syytä huomioida.

  • Crowdsourcing sanana ohjaa meitä ajattelemaan asiakkaitamme hyödynnettävinä resursseina. Crowdsourcing tai osallistaminen on syytä kuitenkin nähdä myös keinona rakentaa asiakkaiden brändisuhdetta ja sitouttaa asiakkaita. Tämä tuottaa myös taloudellista hyötyä tulevaisuudessa, mikäli asiakasuskollisuuden syventämisessä onnistutaan.
  • Crowdsourcing ohjaa meitä helposti ajattelemaan asiakkaitamme yhtenä joukkona. Uus-yhteisöllisyyden ylistämisestä huolimatta suomalaiset ovat loppujenlopuksi kasvaneet hyvin individualistisessa maailmassa. Jokainen nuori on yksilö ja haluaa kokea olevansa niin arvostettu asiakas kuin arvostettu osa yhteisöäkin. Crowdsourcingin tulee siis tukea myös yksilön kokemusta arvostuksesta.
  • Crowdsourcing on yrityksissä ja organisaatioissa usein projektinomaista. Sillä on alku ja loppu. Osallistumista ei oteta osaksi yrityksen toimintamalleja ja strategiaa vaan sitä toteutetaan lähinnä jonkin sopivan kampanjan yhteydessä. Lopputuloksena saattaa olla hetken hurmos, pinnalliset innovaatiot ja markkinoijan kokemus, että tätäkin on nyt kokeiltu. Nuoret odottavat nykyisin johdonmukaisuutta, jatkuvaa vuorovaikutusta ja mahdollisuutta sekä osallistua että vaikuttaa.
  • Crowdsourcingiin liittyy usein myös ajatus siitä, että yrityksen tulee ainoastaan fasilitoida ja mahdollistaa vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaan välillä. Todellisuudessa suuri osa brändiisi tai tuotteisiisi liittyvästä keskustelusta on nuorten keskinäistä vuorovaikutusta. Ole vuorovaikutuksessa nuorten asiakkaittesi kanssa, mutta tue mahdollisuuksiesi mukaan myös asiakkaittesi välistä keskustelua brändiisi, tuotteisiisi tai palveluihisi liittyen.

Kolme ohjetta vuorovaikutusta pohtivalla nuorisomarkkinoijalle:

1. Pohdi, kuinka osoitat arvostavasi asiakkaitasi yksilöinä.
2. Projekteilla voi kokeilla osallistamista, mutta ota menestyvät konseptit osaksi pysyvää toimintamalliasi.
3. Pohdi miten brändisi voi fasilitoida nuorten keskinäistä keskustelua sekä olla siinä mukana.