15/30 Research

Research


Suuruuden haitat ja nuorisomarkkinointi

Nuorisomarkkinointipäivä jatkaa kansainvälisten nuorisomarkkinoinnin huippuosaajien esittelyä suomalaiselle seminaariyleisölle. Nuorisomarkkinointipäivä 2011 tuo brasilialaisen Dudu Fragan Talk Inc.:stä ensimmäistä kertaa Suomeen marraskuun 25. päivä!

”Dudu Fraga is a founding partner of Talk Inc., a Brazilian online qualitative research company that is part of the communication holding OGRUPO alongside Box1824 (consumer trends reaseach company, known for the ”We All Want To Be Young” video, ks. video tästä) and LiveAd (creative agency winner in Cannes in 2009 and 2010).

After four years as a researcher and director of research at Box 1824, responsible for several projects in different parts of Brazil and in different countries of Latin America Dudu founded Talk Inc., a company winner of 2009’s Esomar conference for the most innovative research methodology of the year.”

Suuruuden haitat ja nuorisomarkkinointi

”Economies of scale” tai suuruuden hyödyt on käsite, jonka mukaan suuri yritys kykenee tuottamaan palveluita ja tuotteita edullisemmin kuin pieni yritys. Usein tämä näkemys perustuu viimeiseen asti hiottuihin prosesseihin ja tehokkaan konemaiseen organisaatioon. Suuruus vaatii organisaation, jossa jokaisella ihmisellä on tarkkaan määritelty työnkuva. Samoin jokaisella yrityksen toiminnolla, kuten tuotannolla tai markkinoinnilla, on omat prosessinsa ja organisaationsa. Tämä toimintamalli aiheuttaa kustannushyötyjen lisäksi kuitenkin selkeitä haittoja.

Suuruuden haitta 1 – Johdon etäisyys nuoriin asiakkaisiin

Pienen yrityksen omistajan tai toimitusjohtajan tärkein tehtävä on usein asiakassuhteiden hoitaminen. Jatkuva ja säännöllinen kontakti mahdollistaa syvällisen asiakasymmärryksen. Harvoin olemme kuulleet, että suuryrityksen johto tapaisi säännöllisesti nuoria asiakkaitaan. Hyvin usein kuitenkin kuulemme, että nuoret koetaan hankalaksi kohderyhmäksi, jota on vaikea ymmärtää. Erot iässä ja elämäntilanteessa eivät tietenkään helpota tätä etäistä suhdetta. Intian suurin nuorille suunnattu TV-kanava, UTV Bindas, on havainnut tämän ongelman. Tästä syystä UTV:n toimitusjohtaja, Ronnie Screwvala, on rekrytoinut itselleen nuorista koostuvan neuvonantajaryhmän.

Suuruuden haitta 2 – Vuorovaikutuksen esteet

Suuressa yrityksessä jokaisella toiminnolla on omat osastonsa ja siilonsa. Suuri yritys on usein kuin suojattu linna, jolle on rakennettu yksi vuorovaikutuksen silta. Jokaisen nuoren, joka haluaa olla yrityksen kanssa vuorovaikutuksessa, tulee käyttää tätä määrättyä siltaa. Nuorten vuorovaikutuksen logiikkaa määrittelee kuitenkin ”on demand” – nuori haluaa itse valita hetken, tavan, kanavan ja paikan olla yhteydessä yritykseen. Siiloutunut organisaatiorakenne ja tiukkaan rajatut asiakaspalvelukanavat eivät tue tällaista logiikkaa. Esimerkiksi Facebook on otettu monessa yrityksessä yksisuuntaiseksi markkinointikanavaksi, vaikka siitä saisi erinomaisen asiakaspalvelualustan.

Suuruuden haitta 3 – Asiakaspalvelun merkityksen unohtaminen

Kansallisen nuorisotutkimuksen mukaan asiakaspalvelu on merkittävä tekijä positiivisen yrityskuvan syntymisessä. Asiakaspalvelussa onnistuminen tai epäonnistuminen on varmin tapa käynnistää puskaradio niin yritykseen liittyvistä positiivisista kuin negatiivisistakin viesteistä. Asiakaspalvelijan tulee jokaisen asiakaskohtaamisen yhteydessä kyetä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja viestiä samalla brändisi ydinasioita. Asiakaspalvelijat ovat usein yrityksen alhaisimmin palkattuja työntekijöitä (usein jopa ulkoistettuja tehokkuuden ja joustavuuden nimissä), vaikka nuorten näkökulmasta he ovat yrityksesi tärkeimpiä työntekijöitä. Asiakaspalvelijan ollessa samalla omistaja ja johtaja, ei tätä ongelmaa synny. Käy esimerkiksi tutustumassa sneakereihin erikoistuneeseen pieneen kenkäkauppaan nimeltä Popot (Iso Robertinkatu, Helsinki).

Näihin suuruuden haittoihin ja muihin nuorisomarkkinoinnin osa-alueisiin saat apua 15/30 Research Nuorisomarkkinoinnin työkalupakista. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Lisätiedot:

Mikko Ampuja, mikko.ampuja@1530.fi, +358 50 306 7000

Olemme tavoitettavissa kesäkuun loppuun saakka ja taas elokuun alusta. Aurinkoista kesää!