15/30 Research

Research


Onko twiittailu kirjoitusta vai puhetta?

Twitterin ympärille on kehkeytynyt ahkera metakeskustelu. Mikä on viserrysalustan rooli ja luonne? Edistääkö se sorrettujen vapautumista vai tursottaako se tietoisuuteemme aina vain lisää LOL-katteja? Megan Garber Harvardin yliopiston Nieman Journalism Lab -yksiköstä onkin kysynyt aiheellisesti: mikä Twitter itse asiassa on? Määrittelyn ongelma on siinä, ettei Twitter ole yksiselitteisesti puhetta tai kirjoitusta, vaan symbioosi molemmista – uusi kategoria. Kun suullinen kommunikaatio ja tekstuaalisuus törmäävät, ei puhe jää enää lyhytaikaiseksi, eikä teksti ole enää pelkkä ajatusten loppusijoituspaikka. Kenties tässä piilee myös syy uusien medioiden usein herättämään ärtymykseen. Uutta kokemusta ei saada sovitettua vanhaan käsitteistöön ja retoriikkaan.

(Lue lisää: Nieman Journalism Lab)