15/30 Research

Research


Yrityksistä supersankareiksi – Näkökulma Kansalliseen nuorisotutkimukseen 2011

Suomalaiset nuoret peräänkuuluttavat arvosidonnaisuutta yritystoimintaan. Puolet nuorista kertoo, että heille on tärkeää, että yrityksillä on selkeät arvot, jotka ohjaavat niiden kaikkea toimintaa. Samoin puolet nuorista kertoo suosivansa sellaisia yrityksiä, joiden tietää toimivan omien arvojen mukaisesti.

Nuorten on kuultu aiemmin kritisoivan taloudellisten arvojen ylikorostumista niin yleisesti ottaen maailmassa kuin myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Sama kritiikki peilautuu nyt yrityksiin kohdistuvissa odotuksissa. 74 % 15-30-vuotiaista nuorista on sitä mieltä, että yrityksillä tulisi olla maailmassa muitakin kuin taloudellisiin asioihin liittyviä tavoitteita.

Nuorten yrityksiltä peräänkuuluttamissa arvoissa näkyy nuorten arvo- ja asennemaailmaa leimaava vihreys. Vihreät arvot ovat rantautuneet myös kuluttajuuden piiriin. Yli puolet nuorista kokee nimittäin olevansa kuluttajana ympäristöä ajatteleva ja n. 40 % eettinen. 61 % nuorista uskoo voivansa vaikuttaa omilla kulutusvalinnoillaan maailman tulevaisuuteen ja kolmannes nuorista kertoo aktiivisesti pyrkivänsä vaikuttamaan asioihin kuluttamisensa kautta.

Nykyisellään yritysten vihreät pyrkimykset eivät nuorille riitä. Valtaosa nuorista kertoo nimittäin epäilevänsä, että yritykset eivät todellisuudessa toimi niin ekologisesti ja eettisesti kuin ne antavat ymmärtää. Kriittisyydestä huolimatta nuorilla on uskoa yritysten kykyyn toimia muutosagentteina maailmassa. 66 % nuorista kertoo uskovansa, että yritykset voivat muuttaa maailmaa parempaan suuntaan.

Kansallinen nuorisotutkimus 2011 – Yrityksistä supersankareiksi