15/30 Research

Research


Pop-lyriikat heijastelevat 2000-luvun kulttuurin narsistisuutta

Tieteellinen aikakauslehti Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts kertoo, että pop-musiikissa on tapahtunut neljännesvuosisadassa huomattava siirtymä monikkomuodoista minäkeskeisiin sanoituksiin. Lauluteksteissä pronominit ”we”, ”us” ja ”our” vähenivät, kun taas ”I”, ”me” ja ”mine” yleistyivät. Samoin sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja positiivisiin tunteisiin viittaavat ilmaukset vähenivät. Tutkimuksen tehnyttä ryhmää johtanut psykologi C. Nathan DeWall muistuttaa kuitenkin, ettei pop-musiikki itsessään ole narsismin tai sosiaalisen eristyneisyyden syy, vaan musiikki ja muun kulttuurin trendit vahvistavat toinen toisiaan.

Musica comprimida, cerebro Humano, cc-by-sa-2.0

(Lue lisää: Miller-McCune)