15/30 Research

Research


Ihmis- ja koneälyn arvioidaan yhdistyvän vuonna 2045

Teknologinen singulariteetti on tieteisfiktiolta kalskahtava hypoteesi, jolla on kuitenkin vankka tutkimuksellinen perusta. Käsite tarkoittaa karkeasti määritellen sitä hetkeä, jolloin ihminen ei pysty enää täysin ymmärtämään ja hallitsemaan tekoälyn kehitystä. Uuden superälyn sovelluksia voivat olla esimerkiksi ihmisaivojen laajentaminen tekoälyllä ja tietoisuuden siirtäminen virtuaalimaailmaan.

Futuristi ja teknologiaguru Ray Kurzweil on yksi maailman tunnetuimmista singulariteetti-asiantuntijoista. Kurzweil toimii kanslerina Singularity University -opinahjossa, jonka NASA perusti Googlen tuella kolmisen vuotta sitten. Kurzweil ajoittaa singulariteetin vuoteen 2045, mutta ajankohdasta on myös muita arvioita. Esimerkiksi sveitsiläinen Brain Mind Institute arvioi, että täysin simuloitu versio ihmisaivoista voisi olla valmis jo kymmenen vuoden päästä.

Singulariteetti on kiehtova käsite, joka avaa huimia näkymiä. Tulevaisuus- ja ennakointiajattelussa singulariteetti on eräänlainen musta joutsen, vaikeasti ennustettava tapahtuma, jolla voi olla kuitenkin valtava merkitys koko ihmiskunnalle.

Nasa Ames Research Center, Tom Trower

(Lue lisää: Time)