15/30 Research

Research


Informaatiotulva ahdistaa suomalaisten verkonkäyttäjien vähemmistöä

Infoähky, digipaastot, downshiftaus ja muu leppoistaminen ovat teemoja, joista on keskusteltu paljon viime vuosina. 15/30 Researchin ja Ylen tutkimuksen mukaan informaatiotulva ahdistaa kuitenkin suomalaisten verkonkäyttäjien selvää vähemmistöä. Tutkimuksessa vain reilu viidesosa kertoi, että liiallinen tietomäärä nykymaailmassa ahdistaa heitä. Toisaalta voi katsoa, että viidesosakin muodostaa itsessään suuren ihmisjoukon.

Internet  on tuonut mukanaan keskustelun ja huolen ihmisten kyvystä hallita jatkuvasti kasvavaa informaatiomassaa ja toisaalta suodattaa tietotulvasta itselle relevantti informaatio. Enemmistön kohdalla huoli näyttää tämän tutkimuksen valossa kuitenkin aiheettomalta. Vaikuttaa siltä, että suomalaiset ovat löytäneet keinonsa hallita nykymaailman tietovirtoja.

Internet on tuonut mukanaan myös ajattelutavan muutoksen: kaikkea tietoa on mahdotonta, ja toisaalta tarpeetonta omaksua. Tiedon omaksumisen sijaan keskeistä on kyky hakea ja löytää tietoa.

Lähde:
Suomalaiset verkossa, N=1858, 15-74-vuotiaat, lokakuu 2010, 15/30 Research ja YLE