15/30 Research

Research


Millainen olisi media, joka täyttäisi mahdollisimman hyvin kaikki odotuksesi?

Yhteensä 536 iältään 15-50-vuotiasta suomalaista kertoi meille, millainen heidän unelmiensa media olisi muodoltaan ja sisällöiltään.  Tärkeimmät havainnot tiivistyvät parhaiten seuraavaan vastaukseen, jossa 21-vuotias mies kuvaa unelmiensa mediaa. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2010 toteuttamamme Media-alan mahdollisuuksien kentät –tutkimuksen yhteydessä.

Ensimmäinen havainto:

Kehittyvä teknologia mahdollistaa uudenlaisen vuorovaikutuksen mediantekijän ja -kuluttajan välillä. Toive vuorovaikutukseen ja keskusteluyhteyteen mediantekijöiden kanssa näkyy toistaiseksi erityisesti nuorten mediankuluttajien toiveissa.

Toinen havainto:

Mediasisältöjen räätälöinti helpottaa informaatioähkystä selvitytymistä. Mittasimme vastaajien kiinnostusta mediasisältöjen hallintaan myös kvantitatiivisesti. Kaikista vastaajista viidennes (20 %) olisi kiinnostunut tilaamaan kotiinsa painetun lehden, jonka sisällön voi valita verkossa olevasta listasta, ja noin joka kolmas (32 %) haluaisi saada sanomalehden kotiinsa vain itse valitseminaan päivinä.

Kolmas havainto:

Käyttäjälle räätälöidyn tiedon rinnalla median tulee toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä nyt ja tulevaisuudessa. Parhaimmillaan media on vastausten valossa silloin, kun se on objektiivista, riippumatonta ja ammattitaitoisesti tehtyä. 60 % kaikista vastaajista kertoo maksavansa mielellään laadusta, ja 83 % vastaajista arvostaa hyvää suomen kieltä.

Mediaan kohdistuvat odotukset ovat korkealla. Kuka vastaa näihin parhaiten?