15/30 Research

Research


8 avainfaktaa nuorista ja nuorista aikuisista

Yhteinäinen joukko
1. Ei yhtenäinen joukko

Suomalaisia nuoria on vaikea niputtaa yhdeksi homogeeniseksi ryhmäksi. Kahden teini-ikäisen maailmankuvat saattavat olla täysin erilaiset ja toisaalta taas 15-vuotias saattaa olla huomattavasti konservatiivisempi kuin 27-vuotias. Iän sijaan kannattaakin kiinnittää huomio nuorten arvomaailmoihin ja elämäntyyleihin.

2. Kapinoivat kuluttajakansalaiset

Nykynuoriso on ensimmäinen sukupolvi, joka on kasvatettu kuluttajakansalaisuuden hengessä. Kuluttajakansalaisuudessa korostuu oma tahto, riippumattomuus, kokemukset ja nautintokeskeisyys elämää organisoivina voimina. Nykynuoret ovat kuitenkin alkaneet kyseenalaistamaan kuluttamisen logiikkaa kaikkea toimintaa ohjaavana periaatteena.

3. Ekonatiivien nousu

Nuori sukupolvi vaikuttaa olevan huomattavasti kulutuskriittisempää kuin normaali materialistisen nuoren stereotypia antaa olettaa. Jopa 43% nuorista ja nuorista aikuisista kertoo vastustavansa kulutuskulttuuria. Nuorimmat heistä ovatkin kasvaneet maailmassa, jossa ilmaston lämpeneminen ja ympäristöasiat ovat olleet jatkuvia keskustelun aiheita.

4. Nuorten tunnemaailma

Nuoret suhtautuvat omaan arkeensa ja tämänhetkiseen elämäänsä varsin positiivisesti. Kun näkökulma siirretään omasta arjesta maailman tulevaisuuteen, asenteet synkkenevät voimakkaasti. Kysyimme tuhannelta nuorelta, millaisia tunteita tulevaisuus heissä herättää. Useimmin mainittu tunne oli ”pelko”.

5. Suvaitsevaisuuden monet kasvot

Suomalaiset nuoret ovat lähtökohtaisesti suvaitsevaisia. 83% heistä kertoo mm. voivansa ystävystyä seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvan henkilön kanssa. Suvaitsevaisuus ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, kun huomio kiinnitetään muihin vähemmistöihin kuten maahanmuuttajiin. Esimerkiksi yli kolmannes nuorista uskoo, että Suomi on suomalaisia varten.

6. Yhdenvertaisuus brändien kanssa

Nuoret eivät aseta brändejä jalustalle vaan kokevat olevansa niiden kanssa yhdenvertaisia. Tämän vuoksi nuorten yläpuolelle asettuminen, nuorten tasolle laskeutuminen tai opettaminen ei lähtökohtaisesti toimi. Sen sijaan nuoret uskovat, että heillä olisi paljon annettavaa brändeille tai organisaatioille, mikäli heiltä vain pyydettäisiin apua.

7. Statuksen ja identiteetin rakentaminen

Luksusmerkit ja kerskakuluttaminen eivät kuulu keskimääräisen suomalaisen nuoren arkeen. Vaikuttaa pikemminkin siltä, että statuksen rakentaminen tapahtuu nykyään yhä useammin anti-kuluttamisen kautta tai muilla vähemmän materialistisilla tavoilla. Esimerkiksi 27% nuorista kertoo jättäneensä jotain ostamatta eettisistä tai ekologisista syistä.

8. Yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat myös nuoria, politiikka ei

Kuulemme usein väitteen, että nuoria ei enää kiinnosta yhteiset asiat. Tämä pitää siinä mielessä paikkansa, että politiikka ja poliitikot ovat vieraannuttaneet itsensä nuorten elämästä. Yhteiskunnalliset asiat sen sijaan ovat useimmille suomalaisille nuorille tärkeä aihe ja hyvinvointiyhteiskunnasta halutaan pitää huolta. Nuorten näkemys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja sen mahdollisuuksista on kuitenkin erilainen vanhempiin sukupolviin verrattuna. Sosiaalinen media ja digitaalinen kulttuuri ovat opettaneet nuorille, että vaikuttaminen voi olla pieniä tekoja arjessa tai vuorovaikutusta sosiaalisen piirin kanssa. Äänestäminen kerran neljässä vuodessa tuntuu liian hitaalta ja muutenkin merkityksettömältä.

Lisää faktoja luvassa Nuorisomarkkinointipäivässä 26.11.

Tänä vuonna Nuorisomarkkinointipäivä järjestetään 26.11.2010 klo 8-13 Helsingissä. 15/30 Research tuo Suomeen useita kansainvälisiä huippuesiintyjiä. Joseph Ciprut (Youth Media Research) on äänestetty nuorisomarkkinoinnin maailman huipulle vuonna 2010. The Brand Manual:ista saapuu kaksi markkinoinnin, konseptoinnin ja brändäämisen ammattilaista J. Margus Klaar ja Markko Karu. Lisäksi kuulemme puheenvuoron hollantilaiselta Jeroen Boschmalta, joka on juuri julkaissut nuorisomarkkinointia käsittelevän kirjan Generation Einstein 3.0. Kaikkien aikojen kansainvälisimmän puhujakaartin täydentää Intian nuorin mediayrityksen toimitusjohtaja, Samyak Chakrabarty. Ulkomaisten starojen lisäksi kovat kotimaiset esiintyjät ja Nuorisopaneeli.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.1530.fi/nuorisomarkkinointipaiva