15/30 Research

Research


Kuluttamalla vaikuttaminen tuo politiikan arkeen

Kuluttamalla vaikuttamiseen liittyvän trendin yleistyminen kertoo siitä, kuinka arvot tulevat yhä vahvemmin esiin kulutuskäyttäytymisen kautta. Kuluttamalla vaikuttaminen on kokonaisvaltaista elämän politiikkaa ja tuo yhteiskunnallisen vaikuttamisen lähemmäksi ihmisten arkea. Se tarjoaa keinoja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin omilla arjen valinnoilla jokapäiväisessä elämässä.

Kuluttamalla vaikuttaminen ilmenee kulutuskäyttäytymisessä pyrkimyksenä omien arvojen mukaisten kehityskulkujen tukemiseen yksittäisissä arjen valinnoissa esimerkiksi suosimisen, boikotoinnin tai jopa kuluttamisen rajoittamisen kautta tai kokonaisvaltaisempana kulutusfilosofiana. Nuorten kulutuskäyttäytymistä tarkastellessamme voimme todeta, että esimerkiksi boikotointi ei jäänyt 90-luvun ilmiöksi tai pienen tiedostavan ryhmän kulutuskäyttäytymistä kuvaavaksi piirteeksi. Sen merkityksellisyys nuorten kulutuskäyttäytymistä määrittelevänä piirteenä on myös nyt ilmeinen. Vaikka kulutuskulttuurin vastustamista voi pitää ääriesimerkkinä, kuvaa se kuitenkin nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla merkittävän joukon arvo- ja asennemaailmaa. Kuluttajuuden ympärille rakentuvan ihmiskäsityksen ja kulutuskeskeisen yhteiskunnan kyseenalaistaminen on saanut selkeän jalansijan nuorten ja nuorten aikuisten parissa.

Trendiaamupäivä: Kuluttamalla vaikuttaminen 18.6. klo 9. Ilmoittaudu mukaan! (mikko.ampuja@1530.fi)

Kuluttamalla vaikuttaminen