15/30 Research

Research


Vain 21 % Twitterin käyttäjistä aktiivisia

Verkon turvallisuuteen erikoistunut Barracuda Labs tarjoaa mielenkiintoisia tutkimustuloksia Twitteriin liittyen. Vain viidesosa (21 %) Twitterin käyttäjistä on aktiivisia. Aktiivisuus on tutkimuksessa määritelty siten, että käyttäjällä on vähintään 10 seuraajaa, käyttäjä seuraa vähintään 10 muuta käyttäjää ja hän on twiitannut vähintään 10 kertaa. Raportin mukaan 34 % käyttäjistä ei ole twiitannut kertaakaan ja 73 % käyttäjistä on twiitannut alle 10 kertaa! Lue lehdistötiedote tästä.

Consumer Insight Space:ssa ilmestyy lähipäivinä tuoreinta statistiikkaa Twitterin käytöstä Suomessa ja analyysiä siitä, miten nk. tosiaikaweb ilmentää meillä itseään. Barracuda Labsin tulos tukee havaintoa, jonka myös me olemme tehneet: verkkosukupolven jäsenistä vain noin 20-30 % on niin kutsuttuja vaikuttajia, osallistujia tai aktiivisia vallankäyttäjiä näkökulmasta riippuen. Vaikka aktiivisten Twitterin käyttäjien määrä ei Suomessakaan päätä huimaa, he ovat kuitenkin varsin mielenkiintoinen joukko ihmisiä.