15/30 Research

Research


Uudet mahdollisuudet eivät ole täällä

Uusi mahdollisuus?
Jäin miettimään Trent Bigelown kommenttia: ” Think of the opposite what you’re doing and you’ll find opportunities.” Mielenkiintoinen ajatus, mutta erittäin vaikea noudattaa. Liian usein olemme jo omien ajatusmalliemme vankeja, emmekä edes pysty ajattelemaan asioita päinvastoin tai edes eri näkökulmasta.

Bigelow vastaa markkinoinnista Windstream Technologiesilla, joka tekee tuulivoimaloita. Perinteinen ajatus on tehdä tuulivoimaloista valtavia ja sijoittaa ne kauas ihmisasutuksesta, jotta ne eivät aiheuttaisi visuaalisia ympäristöhaittoja. Heidän ajatuksenaan on sen sijaan tehdä erittäin pieniä, noin metrin korkuisia voimaloita, joita voidaan sijoittaa kaupunkeihin, talojen katoille jne.

Hyvin usein uudet mahdollisuudet eivät ole siellä, missä meidän yrityksemme juuri parhaillaan liikkuvat. Viilaamalla nykyistä bisnesprosessia huippuunsa vuodesta toiseen saadaan usein toiminnasta kannattavaa, mutta uusia mahdollisuuksia sillä harvemmin löydetään. Paperiteollisuus on hyvä esimerkki alasta, joka on toiminut tuottavasti pitkään, mutta sulkenut monia ovia menestykselle kehittämällä toimintaansa kapea-alaisesti. Vaikka oma tuotantoprosessi olisikin trimmattuna, on yritys aina haavoittuvainen ulkoisten uhkien edessä.

Lainsäädäntö muuttuu, teknologia kehittyy, ihmisten käyttäytyminen muuttuu… Kaikkiin asioihin emme voi vaikuttaa. Tämän vuoksi on kriittistä pitää silmät ja korvat auki sekä miettiä asiat välillä toisesta näkökulmasta. Tämä onnistuu usein helpoiten kysymällä kaverilta.