15/30 Research

Research


Taide nuorten syrjäytymistä ehkäisemässä

Suomen kulttuurirahaston Myrsky-nuorisohankkeesta on julkaistu väliraportti. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa nuorten hyvinvointiin tuomalla taide tiiviisti nuorten arkeen, ja alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Nuoret ovat kokeneet, että Myrsky-taidehankkeilla on ollut positiivinen vaikutus heidän hyvinvointiinsa, erityisesti tyytyväisyyteen, ilmaisutaitojen kehittymiseen ja ystävyyssuhteiden rakentumiseen. Lisäksi nuorten käsitykset taiteesta ja kulttuurista ovat enimmäkseen muuttuneet entistä positiivisemmiksi hankkeiden aikana.