15/30 Research

Research


Obaman kansalaishaastattelu Youtubessa

29

USA:n presidentti Barack Obama vastasi helmikuun alussa amerikkalaisten kysymyksiin Youtubessa. Helsingin Sanomien mukaan Youtubessa suorana näytetty lähetys kesti noin. 35 minuuttia. Steven Groven välitti Obamalle kansalaisten kysymyksiä, joita he olivat voineet jättää verkkopalveluun joko kirjallisesti tai videomuodossa. Verkon kautta välitetty ”kansalaishaastattelu” kuvaa hyvin yleisesti internetin, ja erityisesti Youtuben merkityksellisyyttä mediana.
Verkon ja Youtuben merkityksellisyys ovat myös suomalaisten, erityisesti nuorten mediakäytössä tunnistettavia ilmiöitä. Internet on sekä ajankäyttöä että eri medioiden koettua merkitystä vertailtaessa tärkein media 15-30-vuotiaiden nuorten parissa. (Nuoret ja media, Näkökulmia printtimedian tulevaisuuteen, 2008, Itella, 15/30 Research) Toisaalta television merkitys erityisesti nuorten parissa on taas laskenut. Tilastokeskuksen mukaan noin neljäsosalla alle 35-vuotiaista yksin asuvista nuorista ja nuorista aikuisista ei ole lainkaan televisiota. Onkin hyvin mahdollista, että myös Suomessa kansalaisten aktivoiminen yhteiskunnallisissa asioissa verkon kautta vastaavalla tavalla yleistyy, mikäli esimerkiksi televisio tulee olemaan media, joka ei enää tavoita kaikkia äänestysikäisiä suomalaisia.