15/30 Research

Research


Kansallinen Nuorisotutkimus ja nuorten asenteet hemmotteluun

Uusimmassa Kansallisessa Nuorisotutkimuksessa on tiedusteltu mm. nuorten kiinnostuksenkohteita. Erilaisia kiinnostuksenkohteita on listattu nelisenkymmentä, ja aineiston analyysi on paljastanut näiden ryhmittyvän yhteensä 8 ulottuvuudeksi. Kiinnostuksenkohteista neljä ryhmittyi hemmottelu-ulottuvuudeksi:

1) ulkona syöminen 2) shoppailu 3) matkailu sekä 4) muoti, trendit ja pukeutuminen.

Nuorten asenteet hemmotteluun jakautuvat sukupuolittain. Kiinnostus itsensä hemmotteluun on naisilla selvästi miehiä suurempi, kuten alla oleva kuvio paljastaa. 15-30-vuotiaista naisista peräti 77 prosenttia on vähintään melko kiinnostunut hemmottelusta, kun miesten vastaava osuus on 44 prosenttia. Koko aineistossa hemmottelusta kiinnostuneiden osuus on 60 prosenttia.

Hemmottelu, 15/30 Research

Tutkimustulosten osoittama sukupuolten välinen ero myötäilee osittain aiempia tutkimustuloksia. Shoppailun sekä muodin, trendien ja pukeutumisen osalta nuorten naisten kiinnostus on tutkitusti suurempaa kuin nuorten miesten. Poikien kulutuskäyttäytyminen on yhdistynyt perinteisesti urheilun ja harrastusten kaltaiseen aktiiviseen tekemiseen, kun taas tyttöjen kulutus keskittyy omaan ulkonäköön liittyviin tuotteisiin, kuten pukeutumiseen. Shoppailu on tyypillisesti ollut naisille tyypillinen ajanviettotapa. 2000-luvulla näiden kiinnostuksenkohteiden sukupuolittunut jako on murroksessa, ja kasvavista miesten markkinoista on tehty runsaasti ennusteita. (1)

Shoppailun ja muodin osalta tuoreet tutkimustulokset eivät siis paljasta mitään uutta. Jännittävä, lisähuomiota vaativa tulos sen sijaan on naisten suurempi kiinnostus myös hemmottelu-ulottuvuuden kahteen muuhun osa-alueeseen: matkailuun ja ulkona syömiseen. Kiinnostuksenkohteiden tarkastelu yksittäin paljastaa, että naisista 43 prosenttia on erittäin kiinnostunut matkailusta, kun miesten vastaava osuus on 24 prosenttia. Ulkona syömistä pitää erittäin kiinnostavana 16 prosenttia naisista ja 9 prosenttia miehistä. Maaliskuun puolivälissä julkaistava Kansallinen Nuorisotutkimus 2010 pohtii edelleen sitä, mistä tämä sukupuolten välinen ero voisi johtua.

Lähteet

15/30 Research, Kansallinen Nuorisotutkimus 2010 (julkistus maaliskuussa 2010)

(1) Brusdal, Ragnhild & Randi Lavik: Just shopping?: A closer look at youth and shopping in Norway. Young 16/2008.