15/30 Research

Research


15/30 Research Trendiraportti 2/2010: Kuluttamalla vaikuttaminen

Kuluttamalla vaikuttaminen tulee esiin arjen valinnoissa tietoisten ostopäätösten, boikotoinnin ja jopa ostamatta jättämisen kautta. Kuluttamalla vaikuttamiseen keskittyvä trendiraportti kuvailee ilmiön merkittävyyttä ja laajuutta tutkimustiedon avulla. Trendiraportti kertoo, miten liiketoiminnassa voidaan tarttua nousevaan trendiin ja auttaa kuluttajia vaikuttamaan omien ostopäätöstensä kautta.