15/30 Research

Research


Celebrity Doppelganger Week leviää hämmästyttävällä nopeudella

Nahuel Carreiro, cc-by-2.0
Celebrity Doppelganger Week -verkkomeemillä on ollut hämmästyttävä leviämisnopeus. Vaikuttaa siltä, että meemi on selvinnyt ympäri maailman muutamissa tunneissa. Esimerkiksi Mashable kirjoitti lyhyen jutun ilmiöistä noin 8 tuntia sitten, samaan aikaan kun suomalaisten FB-profiileissa julkaistaan edelleen uusia profiilikuvia.

Kyse on siis seuraavasta:

“Doppelganger week! During this week change your profile picture to someone famous (actor, musician, athlete) you have been told you look like…. and repost this message.”

Mielenkiintoinen kysymys liittyy siihen, mitä yhteisiä piireteitä nopeasti leviävillä meemeillä on keskenään, sillä osa niistä näyttäisi kehittyvän erittäin laajoiksi ilmiöiksi. Meemi on ylipäätään hyvä malli verkossa nopeasti leviävien ilmiöiden ymmärtämisessä. Wikipedia määrittelee käsitteen seuraavasti:

Meemi on informaation palanen, joka  leviää viestinnän kulttuurievoluutiossa aivan kuten geenit leviävät biologisessa evoluutiossa. Meemit ovat siis tiedon kokonaisuuksia, jotka ovat olemassa vain aivoissa tai aivojen avulla tuotetuissa esineissä, kuten tietokoneissa tai kirjoissa. Meemiteoria tutkii meemien leviämistä ja yleistymistä.

Termiä meemi käytti ensimmäisenä Richard Dawkins vuonna 1976 kirjassaan Geenin itsekkyys. Meemit voivat ideoiden ja kielellisten ilmausten, kuten vuorosanojen tai kirjallisten lainausten, lisäksi olla lyhyitä sävelmiä, kuten mieleen soimaan jääviä melodioita, suunnitelmia, kykyjä, moraalia ja esteettisiä arvoja ja lähes mitä tahansa, mikä voidaan oppia muilta yksittäisinä yksikköinä.